Παρουσιάστηκαν στην Αθήνα τα πορίσματα του Οργανισμού Υγείας της Αγγλίας για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Posted by admin 01/04/2018 0 Comment(s) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ,

Το ζήτημα του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως μέσου διακοπής του καπνίσματος και ως προϊόντος μείωσης της βλάβης στην υγεία από τον καπνό, αναδείχτηκε μεταξύ άλλων στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Μαρτίου 2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Κύριος ομιλητής στη συγκεκριμένη ενότητα ήταν ο Martin Dockrell, Διευθυντής στο Πρόγραμμα Ελέγχου του Καπνού του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, ο οποίος μετέφερε στο κοινό τα πορίσματα από τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες που αφορούν στις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία, αλλά και τα αποτελέσματα της χρήσης του που διαπιστώνονται στη χώρα του.

Ο ο Martin Dockrell ξεκαθάρισε ότι οι δημόσιες αρχές ενθαρρύνουν τους καπνιστές να δοκιμάσουν τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.

«Υπάρχουν τρία σημαντικά πράγματα που μπορώ να μεταφέρω από την εμπειρία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτον, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι κατά πολύ λιγότερο βλαβερά από το κάπνισμα. Η βλάβη από το κάπνισμα είναι τεράστια, από το ηλεκτρονικό τσιγάρο όμως, αν υπάρχει, είναι ελάχιστη.

»Δεύτερον, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα βοηθούν τους καπνιστές να το κόψουν. Περίπου 57.000 καπνιστές τον χρόνο στην Αγγλία κόβουν το κάπνισμα χάρη στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ διαφορετικά δεν θα το είχαν καταφέρει.

»Και τρίτον, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν αποτελούν παράγοντα για να αρχίσουν το κάπνισμα οι νέοι, γιατί αν δείτε τους νέους που ατμίζουν, είναι σχεδόν όλοι τους παλιοί καπνιστές. Όλοι σχεδόν οι σταθεροί ατμιστές, κάπνιζαν προηγουμένως», αναφέρει.